Inhoud

Dag in dag uit worden we geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgenvan geweld, armoede, ziektes. Allerlei minderheidsgroepen worden zwaaronderdrukt. ‘Als er een God is, hoe kan Hij dat verschrikkelijke lijden dantoelaten? Veel mensen in het vrije en welvarende Nederland lopen op dievraag stuk en verliezen er soms zelfs hun geloof door.

Christenen lijken wereldwijd de zwaarst vervolgde groep te zijn. Hoereageren de eerst betrokkenen, zij die in de gevangenis werden gegooid,door hun omgeving verstoten, door hun familie in de steek gelaten omdat zij Jezus wilden volgen? Een vijftal christenen die dit aan den lijve hebben ervaren, gaat daarop in, zowel in dit boekje als op de DVD. Hun getuigenis wordt breed in de politieke en Bijbelse context geplaatst.

Boekje en dvd zijn als ook als studiemateriaal te gebruiken door bijbelgroepen en tijdens catechisatielessen en verenigingsavonden.

In dit project werken zes christelijke organisaties samen: Arab Vision, SDOK, Evangelie & Moslims, Friedensstimme, Stichting Gave en Trans World Radio.
Aad Kamsteeg, auteur, is politicoloog en was jarenlang als commentator buitenland verbonden aan het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Dirk Kamsteeg, filmproducent, leidt het film- en videoproductiebedrijf dkproductions te Amsterdam.
www.dkproductions.nl