BOEK PRESENTATIE

 

1 oktober 2015:  Presentatie van dvd en boek ‘Tegen de verdrukking in‘.

Onderwerp : Welke boodschap hebben om hun geloof vervolgde christenen, voor ons,vrije Nederlanders? Onder islam, hindoeïsme en communisme onderdrukte gelovigen vertellen wat zij meemaakten, wat vervolging om het evangelie met hen deed en hoe zij reageren op de in het Westen vaak gestelde vraag hoe God hun lijden kan toelaten.
Organisatoren: Zes organisaties werken samen in dit project: Evangelie & Moslims, Friedensstimme Nederland, SDOK, Arab Vision, Stichting Gave,Trans World Radio.
Auteur en film: Aad en Dirk Kamsteeg.
Plaats en tijd: Zaal van het Reformatorisch Dagblad, Laan van Westenenk 12,7336 AZ Apeldoorn. 20:00 uur, zaal open 19.30. Er is parkeergelegenheid.
Programma: Presentatie boek en vertoning film, toespraak Anne van Olst (voorzitter SDOK) over toepassing in Nederlandse situatie, interview met enkele van de personen uit de dvd en mogelijkheid tot discussie.

De toegang is gratis; boek en dvd zijn deze avond voor € 5,00 te koop.

Achtergrond:  Hoe kan er dan een God zijn? Als bij kerk- en geloofsverlating één argument domineert, is dat de relatie tussen het al dan niet bestaan van God en het lijden in de wereld.

In boek en dvd ‘Tegen de verdrukking in‘ wordt op dat argument ingegaan. Dat gebeurt door christenen die zelf aan den lijve vervolging hebben ervaren. Of ze nu uit Iran, Somalië of Nepal komen, in de vroegere Sovjet-Unie woonden of in Nederland binnen een Turkse gemeenschap, overal werden ze om hun christelijke overtuiging als melaatsen beschouwd.

Boekje en dvd zijn als ook als studiemateriaal te gebruiken door bijbelgroepen en tijdens catechisatielessen en verenigingsavonden. De zes organisaties willen Nederlandse gelovigen bemoedigen. Als onderdrukte gelovigen ervan getuigen dat zij door vervolging dichter bij God zijn gaan leven, wat heeft dat ons dan te zeggen? Wat kunnen wij anno 2015 in onze eigen leefomstandigheden van hen leren? Door zowel Anne van Olst als een tweetal vervolgde christenen wordt op deze vragen ingegaan.

Graag nodigen de zes samenwerkende organisaties u uit deze avond bij te wonen.

Voor nadere informatie en mogelijkheid tot interview:
tegendeverdrukkingin@gmail.com